Науково-практична конференція на тему: «Фінансова діяльність - виклики ХХІ століття, з досвіду проходження виробничої практики у фінансово-кредитних інституціях в організаціях і підприємствах різної форми власності» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

За підсумками проходження виробничої практики, викладачі циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності разом з студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Львівського кооперативного коледжу економіки і права,  організували студентську  звітну науково-практичну конференцію на тему: «Фінансова діяльність- виклики ХХІ століття, з досвіду проходження виробничої практики у фінансово-кредитних інституціях  в організаціях  і підприємствах різної форми власності».

Мета конференції: обмін знаннями та враженнями, отриманими в процесі проходження виробничої практики у фінансово-кредитних інституціях та в організаціях  і підприємствах різної форм власності, розробка заходів щодо покращення практичної підготовки майбутніх фахівців, виявлення інтересу до повноцінного оволодіння професійними знаннями.  

Із питань організації та проведення виробничої практики виступив голова циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності к.е.н.,доц., Михайло Голубка.

На конференцію запрошені студенти 1-3 курсів спеціальності, представники адміністрації, викладачі циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності, керівники практик, а також керуючий відділенням №9 Першого Українського Міжнародного банку- Ігор Дишель, менеджер  (управитель) з персоналу ТЗОВ «ТД» С-Проф» –  Анна Гайдак та інші.

Теми доповідей були актуальними, змістовними та супроводжувались цікавими презентаціями. Усі виступи жваво дискутувалися й обговорювалися, а саме: Христини Щирби , Страховий ринок України: проблеми та перспективи  розвитку (Науковий керівник: к.е.н., доц. Михайло Голубка); Софії  Андрушко, Організація обліку дебіторської заборгованості в умовах зростання ризику неплатежів ( Науковий керівник: Ірина Клачко); Наталії Калити, Облікова політика як методологічна основа управління підприємством (Науковий керівник: к.е.н., доц. Михайло Голубка); Олени Вихопень, Фінансовий облік розрахунків із покупцями  та його удосконалення (Науковий керівник: Оксана Фера); Тетяни  Шиян,  Фінансовий облік як основа інформаційного забезпечення управління підприємств ( Христини  Гози,  Головні інноваційно-інвестиційні основи забезпечення зростання аграрної сфери економіки країни (Науковий керівник: Ольга Мельник), Вікторії Козак, Контроль дебіторської заборгованості в управлінні підприємством (Науковий керівник:Ольга  Михалейко), Вікторії Марків, Функція бухгалтера-експерта під час розслідування злочинів у фінансово-кредитній сфері (Науковий керівник: к.е.н., доц., Михайло Голубка) та інші

Доповіді студентів відзначалися змістовністю, новизною, використанням сучасних технічних засобів і викликали зацікавлення серед присутніх. Студенти висвітлювали особливості й умови проходження практики, демонстрували вміння проводити аналіз фінансової звітності підприємств та оцінювати грошовий оборот суб’єктів господарювання. Також майбутні фахівці розповіли про можливості подальшого працевлаштування на тих підприємствах, де проходили практику.

Підвела підсумки конференції викладач циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Ольга Мельник, яка наголосила на важливості виконання програми практики. За результатами науково-практичної конференції та підсумками проходження виробничої практики на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» планується до друку збірник тез.

Організатори конференції побажали учасникам натхнення та плідної наукової праці, нових знань і здобутків. Усі учасники студентської  звітної науково-теоретичної конференції були нагороджені грамотами.

Дирекція коледжу висловила подяку гостям заходу, учасникам та їх науковим керівникам за підготовку та участь в студентській  звітній науково-практичній конференції.