Студентська науково-практична Інтернет – конференція на тему: «ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

 

               

Студентська науково-практична  
Інтернет – конференція  на тему:

«ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА  ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

Науково-дослідна робота є невід'ємним елементом навчального процесу студентів коледжу. Необхідність її проведення продиктована вимогами нинішньої ринкової економіки до випускників навчальних закладів, коли роботодавець вимагає від новоспеченого фахівця вмілого вирішення найрізноманітніших виробничих ситуацій.

В рамках організації  навчального процесу в коледжі  практикуються  різні види науково-дослідної роботи студентів, зокрема:

- написання звітів до лабораторних, практичних робіт, навчальних практик, рефератів;

- виконання курсових робіт та проектів; діяльність наукових гуртків за окремими напрямами;

- участь у наукових студентських конференціях; участь у  коледжівських і республіканських конкурсах.

У ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» відбулася студентська науково-практична  Інтернет-конференція на тему: «Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність діяльності підприємства».

Мета конференції:

- популяризація наукових знань;

- пропаганда досвіду студентської дослідної роботи;

- стимулювання творчої діяльності молоді в умовах організації дистанційного навчання;

- обмін досвідом та впровадження набутих знань на практиці.

В роботі конференції брали участь студенти всіх спеціальностей та викладачі коледжу. На конференції були представлені доповіді:

1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Таратула Юлія, гр. ФН-18     

Науковий керівник: Михалейко О.С.

 

2. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ- РЕКЛАМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  ЇЇ  РОЗВИТКУ

Яцкович Ярина., гр. Пм(н)-17

Науковий керівник: Марчишин Л.П.

 

3. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-  

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ромасевич Христина, гр. ГРС-17

Науковий керівник: Василишин М.В.

 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ    

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Шапайко Тетяна, гр. ПВ(н)-27

Науковий керівник: Козак О.М.

 

5.  КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА  — ЧАТ-БОТ

Відзівашець Наталія, гр. ПК-16

Науковий керівник: Варгас В.М.

 

6.  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯЛЮДЕЙЗОБМЕЖЕНИМИ   

МОЖЛИВОСТЯМИ
         Томашівська Соломія , гр. ПВ(н)-29
         Науковий керівник:  Підлужна Л.Б.

 

7. ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО СТРЕСУ У СТУДЕНТІВ З    

РІЗНОЮ РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ

Стефанишин Ольга,гр. ПВ(н)-17

Науковий керівник:  Соломонко А.О.

За результатами роботи конференції були відібрані доповіді для участі у Сімнадцятій науково-практичній конференції студентів закладів вищої освіти споживчої кооперації України, що буде проводитись на базі Львівського торговельно-економічного університету.

Висловлюємо щиру подяку студентам та науковим керівникам за підготовку цікавих та змістовних досліджень.

Ознайомитися з тезами доповідей