З досвіду організації дистанційного навчання студентів коледжу на денній та заочній формі навчання — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Нещодавно у Львівському кооперативному коледжі економіки і права відбулась підсумкова щорічна викладацька науково-практична онлайн-конференція з використанням сервісу ZOOM на тему: «З досвіду організації дистанційного навчання студентів коледжу в період карантину».

Мета конференції: розгляд проблем та перспектив розвитку організації навчально-виховного процесу в коледжі під час карантину, обмін досвідом наукової та освітянської діяльності в онлайн, підвищення рівня фахової підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення молодих викладачів до науково-дослідницької діяльностіобмін досвідом та впровадження набутих знань на практиці, тощо.

З вітальним словом до учасників заходу звернулися директор коледжу Наталія Зубко та заступник директора з навчально-методичної роботи Ігор Леськів.

У своїх промовах вони зазначили, що COVID-19 та пов’язані з ним безпреценденті заходи безпеки стали викликом для освітянської спільноти, перевіркою її готовності до нестандартних ситуацій, екзаменом на професійну компетентність. Актуалізовані нестандартною ситуацією проблеми організації дистанційної освіти необхідно буде вирішити в подальшому. Тому організація викладацької конференцій відповідної тематики є вкрай необхідною для обміну досвідом, налагодження партнерства між цикловими комісіями коледжу та розробки методичних рекомендацій щодо ефективного використання електронного викладання в організації освітнього процесу в коледжі. Конференція є корисною особливо для молодих науковців, які мають можливість виступити з власними дослідження, почерпнути нові знання у своїх колег, поділитися власним досвідом.

Було наголошено, що пріоритетом викладача кооперативного коледжу - забезпечити якісну освіту для кожного студента, як денної так і заочної форми навчання.

Цікаве обговорення викликали доповіді, представлені викладачами закладу фахової перед вищої освіти, а саме: Михайло Голубка, к.е.н, доц., викладач циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльностіВіра Варгас, к.е.н., викладач циклової комісії інформатики та інженерії програмного забезпечення, Наталія  Мозола, викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, Олена Маньків, викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, Марія Василишин, викладач циклової комісії готельно-ресторанної справи та харчових технологій, Наталія Кутна, викладач циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіМарта Дідух, викладач циклової комісії мовних дисциплін, Оксана Козак, викладач циклової комісії правознавчих дисциплін.

Тематика виступів на конференції охопила найбільш важливі аспекти педагогічної і наукової діяльності викладача коледжу.

В своїх доповідях, виступаючі наголосили, про використання для навчання всі можливі сучасні засоби онлайн-комунікації.

Велика увага приділяється (Google Сlassroom ), для листування зі студентами всі можливі месенджери та соцмережі: (скайп, вайбер, телеграм, фейсбук, інстраграм, а також використовують ці платформи для трансляції занять. Традиційні інструменти (сайт навчального закладу, електронна пошта, телефон) та Ютуб.

За допомогою он-лайн засобів викладачі, згідно з розкладом навчальних занять, постійно знаходяться з студентом на зв’язку, щоденно розміщують завдання та іншу інформацію для студентів, дають посилання на корисні ресурси для додаткового вивчення, враховуючи індивідуальні особливості студента, оптимізовують та урізноманітнюють освітній процес, як для студентів денної так і заочної форми навчання, викладач не обмежується одним підручником, а по-максимуму використовує інформацію з різних джерел: медіа-файли, посилання на статті, відеоуроки, презентації тощо

Зворотній зв’язок від викладача – це не лише можливість перевіряти виконання завдань та контролювати студентів, а й мотивувати їх, тому всі студенти використовують цей час з користю, наполегливо засвоюють викладений матеріал та отримують відповідні результати.

Куратори груп, голови циклової комісій велику увагу приділяють і роботі з батьками студентів.

Застосування електронних ресурсів допомагає викладачам коледжу надавати студентам знання на достатньому рівні та без скорочених тем, тобто карантин ніяким чином не стає на заваді надання якісної освіти.

Викладачі, використовують час карантину для підвищення свого фахового рівня, плідно працюючи над розробкою навчально-методичних посібників, наповненням електронної бібліотеки коледжу, (опорними конспектами, презентаціями, лекціями тощо), написанням статей, монографій, беруть участь у різноманітних вебінарах, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.

Таким чином педагоги обмінюються досвідом й намагаються зробити матеріал максимально зрозумілим для студентів, а заняття цікавим.

Створені групи у Viber з студентами, викладачами, головами циклових комісій та приймальною комісією, присутність адміністрації коледжу у чатах навчальних груп дозволила оперативно коригувати організацію освітньої діяльності, проводити аналіз роботи, розробляти спільні рекомендації, щодо якості навчального процесу.    

Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі, налагоджено віртуальне спілкування зі школами на сторінках коледжу у соціальних медіа, активно йде робота через соціальні мережі, нещодавно було проведено День відкритих дверей-онлайн.

Кожен студент спеціальності має можливість телефоном, або через інші засоби зв’язку звернутися за допомогою чи порадою до куратора групи, викладача, завідувача відділення, голови циклової комісії.

Кожна дія викладача на період карантину виважена, враховує інтереси усіх учасників освітнього процесу, супроводжується відповідним пакетом необхідної внутрішньої навчальної документації.      

Також було наголошено про переваги та недоліки дистанційного навчання, зокрема таких як: гнучкість; модульність; число учасників навчального процесу; широке застосування різноманітних інформаційних технологій, відсутність прямого спілкування між студентами і викладачем, проблема аутентифікації користувача при перевірці знань, розробка якісних курсів дистанційного навчання.

Підсумовуючи результати підсумкової науково-практичної онлайн-конференції, варто наголосити, що проведені наукові заходи свідчать про активну дослідницьку діяльність викладачів демонструють високий науковий потенціал педагогічного колективу коледжу.

Організатори конференції побажали учасникам натхнення та плідної наукової праці, нових знань і здобутків на освітянській ниві. Адже саме пошукова діяльність викладачів сприятиме до реальних змін у сфері освіти і науки.

За підсумками конференції планується друк збірника.

Тези доповідей конференції