Запрошуємо на навчання за денною та заочною формами навчання — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"