Циклова комісія облікових дисциплін — Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бухгалтерське відділення Львівського кооперативного коледжу економіки і права розпочало свою діяльність з 1944 року.
Поштовхом до створення було зростання ролі економічної освіти і попит на висококваліфікованих фахівців у сфері бухгалтерської справи.
Вихованці бухгалтерського відділення працюють не тільки в Україні, а й в інших державах. Багато випускників відділення стали керівниками фінансових та економічних підрозділів споживчої кооперації та інших галузей народного господарства.
З 2006 року циклова комісія почала готувати бакалаврів зі спеціальності «Облік і аудит», а у 2010 році відкрита нова спеціальність – «Оціночна діяльність».
У 2014 році до циклової комісії бухгалтерського обліку були приєднані економічні дисципліни.
Сьогодні викладання облікових дисциплін забезпечують викладачі: Грицак О.С., Клачко І.В. – завідувач економічного відділення, Фера О.С., Глущак М.М., Михалейко О.С., Демус С.М.
Мета і зміст роботи циклової полягає у формуванні економічного мислення майбутніх спеціалістів, розкритті суті об’єктивних економічних законів ринкової економіки та умов зростання виробництва, підготовці бази для набуття професійних навичок згідно обраної спеціальності.
У своїй роботі викладачі циклової комісії використовують сучасні методи викладання на основі новітніх педагогічних технологій. Для дисциплін фахового і професійного спрямування викладачами циклової комісії розроблені конспекти лекцій, наскрізні ситуаційні завдання для проведення практичних занять, методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання курсових проектів, інструктивні карти до завдань з навчальної практики.
Важливе значення приділяється практичній підготовці фахівців. З метою обміну досвідом, підвищення професійної майстерності та для удосконалення навчального процесу викладачі циклової комісії систематично проводять відкриті заняття різних форм і типів.
Знання тенденцій обліку, фінансів, аналізу і контролю доповнюється знаннями сучасних технологій організації бухгалтерського обліку з використанням комп’ютерної техніки.