Навчальна частина — Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права

тел.233-31-35; 104
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Одним із стратегічних напрямів діяльності навчального закладу є реалізація основних положень Болонського процесу, саме тому велика увага приділяється забезпеченню якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язати ці завдання можна за умови вмілого поєднання традиційних педагогічних методик та впровадження інноваційних методів діяльності в організацію навчального процесу, запровадження кредитно-модульної системи навчання, новинок наукових досягнень, комп’ютерної техніки та сучасних технологій. У коледжі створено умови для вільного доступу всіх студентів і працівників до інтернет-ресурсів, що є передумовою для використання комп’ютерної техніки в процесі збору, обробки та обміну інформаційними даними. Це дозволяє збільшити наочність навчальної інформації, значно полегшити роботу викладачів і студентів, підвищити ефективність навчального процесу. У коледжі проводиться систематична робота інноваційної спрямованості щодо вдосконалення освітньої діяльності. Робота спрямовується на подальше удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, метою якої є підвищення якості освіти як цілісної сукупності знань, які здобувають студенти. Удосконаленню змісту навчання в коледжі сприяє оновлення навчально-методичного забезпечення, зокрема, лекційних матеріалів, прикладних програм із дисциплін фахової підготовки, планів семінарських та практичних занять, тематики контрольних, курсових робіт та проектів, державних іспитів, інформаційних та наочних матеріалів, перелік питань для перевірки знань студентів тощо. Поповнюється навчально-методична база організації самостійної роботи студентів та здійснюється робота щодо наповнення семінарських занять завданнями аналітичного, проблемного та ситуаційного характеру, що також сприяє підвищенню результативності навчального процесу. Основними завданнями контролю за навчальним процесом у коледжі є:
забезпечення високого рівня знань, умінь і навичок студентів;
всебічне вивчення діяльності кожного працівника коледжу, попередження недоліків у навчанні та вихованні;
надання систематичної допомоги головам циклових комісій, викладачам, керівникам груп, керівникам гуртків та іншим працівникам коледжу в покращенні організації та проведення аудиторних занять, методичної роботи, виховних заходів тощо;
виявлення та розповсюдження сучасних педагогічних технологій;
підвищення відповідальності голів циклових комісій, викладачів, керівників груп та інших працівників коледжу за рівень підготовки та проведення занять і виховних заходів, за виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
виявлення ефективності від нововведених форм і методів навчання і виховання.