Циклова комісія готельного-ресторанної справи та харчових технологій — Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права

Адреса: вул. Клепарівська, 11

У 2010 році у Львівському кооперативному коледжі економіки і права розпочала діяльність циклова комісія готельного обслуговування.
У складі комісії працюють викладачі: Волос М.Д. – голова циклової комісії, Василишин М.В., Шура О.М., Митник С.І., Кузнєцова М.І., Леськів І.С., Ділай Н.Г.
Основна увага циклової комісії зосереджена на вдосконаленні навчально-виховного процесу шляхом розробки і впровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх фахівців на рівні сучасних вимог; підвищенні рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін; вдосконаленні інформаційної підтримки навчального процесу засобами електронної бібліотеки коледжу; забезпечення рівня якості освіти шляхом стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.
Циклова комісія готує молодших спеціалістів – фахівців готельного обслуговування, які призначені для роботи в організаціях та підприємствах готельного господарства і туристичних комплексах.